ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2020-2021)

[/vc_column_text]

Στο πλαίσιο ημερίδας που διοργανώθηκε στις 11 Ιουλίου 2020 για τη Δράση Βiii – «Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς» οι παραγωγοί μέλη της ΟΕΦ παρακολούθησαν:

α) πρακτική επίδειξη της καταμέτρησης δάκου στις τοποθετημένες παγίδες.
β) θεωρητική εκπαίδευση που περιελάμβανε την παρακάτω θεματολογία:

 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΜΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΙ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
 • ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Σε εκπαιδευτική συνάντηση  που διοργανώθηκε στον αγρό σε ομάδες των 9 ατόμων τηρώντας αποστάσεις στις 5 Φεβρουαρίου 2021 για τη Δράση Βiii – «Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς» οι παραγωγοί μέλη της ΟΕΦ ενημερώθηκαν για τα εξής:

 • Μετρήσεις των παγίδων, ενέργειες παραγωγών, ενέργειες ΟΕΦ, σύγκριση προσβολών 2019 & 2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών»  η Ο.Ε.Φ. πραγματοποίησε

Ημερίδα εκπαίδευσης στις 11 Ιουλίου 2020 των παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση. Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφέρθηκαν στα παρακάτω:

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
 • ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
 • ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εχθροί, ασθένειες, τροφοπενίες)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
 • ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
 • TΡΟΠΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση βάσει ερωτημάτων και αποριών και πραγματοποιήθηκαν Καταγραφές στο Ημερολόγιο αγρού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών»  παραγωγοί της Ο.Ε.Φ. ενημερώθηκαν στον αγρό σε ομάδες των 9 ατόμων τηρώντας αποστάσεις στις 5 Φεβρουαρίου 2021 για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

Ειδικότερα ο εισηγητής αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

 • Εξέλιξη πιστοποίησης, πλεονεκτήματα του παραγωγού στην παραγωγή & στην πώληση, ανανεωμένα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 και οι απαιτήσεις τους, επίκαιρες εργασίες (κλάδεμα, ζιζάνια, λίπανση)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Φεβρουάριο του 2020 η Επανέκδοση του επίσημου πιστοποιητικού όσον αφορά την κατά AGRO 2-1, 2-2, 2-2/3 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην δράση.

Αναμένεται η Επανέκδοση του επίσημου πιστοποιητικού όσον αφορά την κατά AGRO 2-1, 2-2, 2-2/3 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην δράση για την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021, ύστερα από Επιθεώρηση Επιτήρησης που διενεργήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής ημερίδας στις 11 Ιουλίου 2020 για τη Δράση Γiii – «Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας» παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές οι Πρακτικές εφαρμογές καλλιεργητικών τεχνικών στην ελιά και ειδικότερα η Διαχείριση εδάφους  και ζιζανίων με ανάλυση της θεωρητικής πλευράς του θέματος σε αίθουσα και εκπαίδευση στον αγρό.

Σκοπός της Δράσης είναι η υιοθέτηση νέων μεθόδων καλλιέργειας ελαιών φιλικές προς το περιβάλλον που προστατεύουν την υγεία του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης  που διοργανώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 στον αγρό σε ομάδες των 9 ατόμων τηρώντας αποστάσεις παρουσιάστηκαν από τον εισηγητή οι Πρακτικές εφαρμογές καλλιεργητικών τεχνικών στην ελιά και ειδικότερα:

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (τρόποι διαχείρισης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, διάβρωση συμπίεση, αύξηση Οργανικής ουσίας εδάφους)
 • ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΚΛΑΔΕΜΑ (στόχοι κλαδέματος, τύποι κλαδέματος, διαχείριση προϊόντων κλαδέματος, Διαχείριση ζιζανίων)

Η δράση Γiv – «Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας» ξεκίνησε στο 1ο έτος οπότε και  η ΟΕΦ προμηθεύτηκε και διένειμε σε όλα τα μέλη της (60) από ένα Laptop Lenovo.

Στόχος της Δράσης είναι η επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία. Με το ξεκίνημα του 2ου έτους του προγράμματος δρομολογήθηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν την σύνδεση – συνδρομή σε MICROSOFT 365 ESSENTIALS για τα μέλη της Ο.Ε.Φ. (και άτομα που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία του λαδιού) και τις σχετικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει για 24 μήνες. Τα μέλη εκπαιδεύονται στη χρήση της πλατφόρμας με ταυτόχρονη σύνδεση (απομακρυσμένα) των χρηστών με τον εκπαιδευτή και μεταξύ τους.

Η πρώτη συνάντηση/εκπαίδευση των χρηστών για το 3ο έτος του προγράμματος με απομακρυσμένη σύνδεση τόσο με τον εκπαιδευτή, όσο και μεταξύ των χρηστών πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2020.

Κατά το 2ο έτος του προγράμματος για τη Δράσης Δ.i.2 –« Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς ελαιόκαρπου» και μέσα από διαδικασίες που ορίζει το πρόγραμμα η ΟΕΦ προμηθεύτηκε φορτηγό πλαίσιο διαξονικό DAF τύπου LF 180 FA 12t Euro 6 και εμπορική κιβωτάμαξα με υδραυλική πόρτα και τηλεχειρισμό για τις ανάγκες των παραγωγών – μελών της.

Με το 3ο έτος του προγράμματος ξεκίνησε η υλοποίηση της Δράσης Δ.i.1  – «Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου».

Η ΟΕΦ θα προμηθευτεί και θα διανείμει στα μέλη της ψαλίδια δενδροκομικά και κλαδευτικά αλυσοπρίονα.

Για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις υλοποίησης της Εγκεκριμένης Δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε κατά το 3ο έτος με τη διαδικασία που ορίζει το πρόγραμμα τον παρακάτω εξοπλισμό τον οποίο ξεκίνησε να διανέμει στους 60 παραγωγούς μέλη της.
1. Ψαλίδια μπαταρίας NAKAYAMA μοντέλο BS4000 – 60 τεμάχια
2. Αλυσοπρίονα κλαδευτικά HYUNDAI μοντέλο HCS 2500 G – 60 τεμάχια

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Δiv – «Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία και στα συσκευαστήρια» η ΟΕΦ προμηθεύτηκε κατά το 1ο έτος του προγράμματος και έθεσε σε λειτουργία πλήρες ημιαυτόματο εξοπλισμό τυποποίησης διαφόρων μεγεθών φιαλών με ετικετέζα, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών της ΟΕΦ.

Ο Σύμβουλος Υλοποίησης της Δράσης Eii  – «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)» επισκέφθηκε την ΟΕΦ  στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης-τυποποίησης ελαιολάδου τον Ιούλιο του 2020 με σκοπό την 1η εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος  μετά την Επανέκδοση του Πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.

Πραγματοποιήθηκε η 2η εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος  μετά την Επανέκδοση του Πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 από τον Σύμβουλο Υλοποίησης της Δράσης Eii και αναμένεται η συνέχιση ισχύος του Πιστοποιητικού μετά και από την Επιθεώρηση Επιτήρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της Δράσης ΣΤii – «Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τις λοιπές δράσεις του προγράμματος» ο Σύμβουλος Υλοποίησης του έργου της αναβάθμισης και ανακατασκευής της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού, αφού παρέδωσε το ανακατασκευασμένο site, συνεχίζει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Διαδικτυακός τόπος σε λειτουργία
 • Διαδικασίες συντήρησης των δεδομένων, ένταξη της ενημέρωσης του site με νέα στην καθημερινή λειτουργία του Συνεταιρισμού με δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών
 • Καθόλη τη διάρκεια του έτους γίνονται απαραίτητες μικροδιορθώσεις, επεμβάσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις της ΟΕΦ και τη λειτουργία του Συνεταιρισμού.
[/vc_column][/vc_row]

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2019-2020)

Στο πλαίσιο ημερίδας που διοργανώθηκε στις 19 Ιουλίου 2019 για τη Δράση Βiii – «Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς» οι παραγωγοί μέλη της ΟΕΦ παρακολούθησαν πρακτική επίδειξη τοποθέτησης δακοπαγίδων με καταγραφή θέσης (στίγμα GPS) για τη μαζική παγίδευση του Δάκου. Ενημερώθηκαν για το χειρισμού των παγίδων και των αναλώσιμων και τον τρόπο παρέμβασης (του παραγωγού) σε περίπτωση έξαρσης πληθυσμού του δάκου.

Κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 ελέγχθηκαν οι πίνακες καταγραφής του πληθυσμού του δάκου, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της μεθόδου και καταρτίστηκαν οι παραγωγοί ως προς τις νέες τάσεις του κλαδέματος, τη φυσική αυτή μέθοδο για την αποφυγή των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης του πληθυσμού του δάκου με έλεγχο της υπερβολικής βλάστησης, εξασφαλίζοντας στην Ελιά επαρκή αερισμό. Η ημερίδα περιελάμβανε την παρακάτω θεματολογία:

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ
 • ΟΧΙ ΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΜΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών»  η Ο.Ε.Φ. πραγματοποίησε

α) Ημερίδα εκπαίδευσης στις 19 Ιουλίου 2019 των παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση. Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφέρθηκαν στα παρακάτω:

 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά τη χρήση των φυτοφαρμάκων – Ασφαλής αποθήκευση φυτοφαρμάκων – Κατάρτιση σε πρώτες βοήθειες κατά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων – Ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

β) Ημερίδα εκπαίδευσης στις 12 Φεβρουαρίου 2020 των παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση με την παρακάτω θεματολογία:

 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΡΠΟΥ & ΕΔΑΦΟΥΣ , ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ, ΜΟΡΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση βάσει ερωτημάτων και αποριών.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Φεβρουάριο του 2020 η Εξωτερική Επιθεώρηση Επιτήρησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που υλοποιείται στην ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ για το έργο της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών».

Κατά την επιθεώρηση πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης  επιτόπιοι έλεγχοι, τόσο σε διοικητικά έγγραφα στα γραφεία της ΟΕΦ που επόπτευσε και συντόνισε το πρόγραμμα, όσο και στα αγροτεμάχια και στις αποθήκες φύλαξης φυτοφαρμάκων παραγωγών που συμμετέχουν στην δράση.

Αποτέλεσμα ήταν η Επανέκδοση του επίσημου πιστοποιητικού όσον αφορά την κατά AGRO 2-1, 2-2, 2-2/3 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην δράση.

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Δράσης Γiii – «Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας» με σκοπό την κατανόηση της ανάγκης υιοθέτησης νέων μεθόδων καλλιέργειας ελαιών φιλικές προς το περιβάλλον που θα προστατεύουν την υγεία του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ημερίδας της 19 Ιουλίου 2019 παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές οι Πρακτικές εφαρμογές καλλιεργητικών τεχνικών στην ελιά και ειδικότερα η Διαχείριση εδάφους.

Στην ημερίδα εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 παρουσιάστηκαν νέες τεχνικές συγκομιδής με μηχανικά μέσα με ανάλυση της θεωρητικής πλευράς του θέματος σε αίθουσα και εκπαίδευση στον αγρό.

Η δράση Γiv – «Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας» ξεκίνησε στο 1ο έτος οπότε και  η ΟΕΦ προμηθεύτηκε και διένειμε σε όλα τα μέλη της (60) από ένα Laptop Lenovo.

Στόχος της Δράσης είναι η επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία. Με το ξεκίνημα του 2ου έτους του προγράμματος δρομολογήθηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν την σύνδεση – συνδρομή σε MICROSOFT 365 ESSENTIALS για τα μέλη της Ο.Ε.Φ. (και άτομα που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία του λαδιού) και τις σχετικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει, όπως:

 • Email
 • Ημερολόγιο
 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint) για την συγγραφή κειμένων, φύλων υπολογισμού, παρουσιάσεων κλπ
 • Sharepoint για την αποθήκευση και διανομή κάθε είδους εγγράφων, φωτογραφιών κλπ
 • Τη δημιουργία ομάδων ενδιαφερόντων και την ανταλλαγή γνώσεων, σκέψεων, μηνυμάτων κλπ
 • Teams για την επικοινωνία, τηλεδιασκέψεις, συνομιλίες (chats) κλπ

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 2020 εκπαίδευση των παραγωγών στη χρήση της πλατφόρμας με ταυτόχρονη σύνδεση (απομακρυσμένα) των χρηστών με  τον εκπαιδευτή και μεταξύ τους.

Με το 2ο έτος του προγράμματος ξεκίνησε η υλοποίηση της Δράσης Δ.i.2 –« Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς ελαιόκαρπου». Μέσα από διαδικασίες που ορίζει το πρόγραμμα επιλέχθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός που αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο διαξονικό DAF τύπου LF 180 FA 12t Euro 6 και εμπορική κιβωτάμαξα με υδραυλική πόρτα και τηλεχειρισμό. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στην Ο.Ε.Φ.  στα τέλη του 2019 και θα εξυπηρετεί τους παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Δiv – «Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία και στα συσκευαστήρια» η ΟΕΦ προμηθεύτηκε κατά το 1ο έτος του προγράμματος και έθεσε σε λειτουργία πλήρες ημιαυτόματο εξοπλισμό τυποποίησης διαφόρων μεγεθών φιαλών με ετικετέζα.

Ο Σύμβουλος Υλοποίησης της Δράσης Eii  – «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)» επισκέφθηκε την ΟΕΦ  στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης-τυποποίησης ελαιολάδου με σκοπό την εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος  μετά την Έκδοση του Πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Φεβρουάριο του 2020 η Εξωτερική Επιθεώρηση Επιτήρησης του Συστήματος που είχε ως αποτέλεσμα την Επανέκδοση του Πιστοποιητικού.

Στο πλαίσιο της Δράσης ΣΤii – «Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τις λοιπές δράσεις του προγράμματος» ο Σύμβουλος Υλοποίησης του έργου της αναβάθμισης και ανακατασκευής της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού, αφού παρέδωσε το ανακατασκευασμένο site, συνεχίζει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Διαδικτυακός τόπος σε λειτουργία
 • Διαδικασίες συντήρησης των δεδομένων, ένταξη της ενημέρωσης του site με νέα στην καθημερινή λειτουργία του Συνεταιρισμού με δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνονται απαραίτητες μικροδιορθώσεις, επεμβάσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις της ΟΕΦ και τη λειτουργία του Συνεταιρισμού.

Η παρακάτω Δράση θα ξεκινήσει  να υλοποιείται βάσει Χρονοδιαγράμματος στο 3ο έτος του προγράμματος,

 • Δράση Δ.i.1 – Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιοκάρπου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2018-2019)

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Δράσης Βiii – «Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς», που αφορά στην πρακτική επίδειξη και εφαρμογή στην πράξη βιοτεχνολογικών μεθόδων καθώς και μεθόδων μαζικής παγίδευσης του Δάκου με παγίδες σε ομάδα παραγωγών.  Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των παραγωγών με μη χημικές μεθόδους καταπολέμησης του δάκου, και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και του προϊόντος, του παραγωγού και του καταναλωτή.

 • Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις 16-12-2018 με σκοπό την προβολή της δράσης στους παραγωγούς με ανάλυση των ενεργειών και την εκπαίδευση των παραγωγών σε νέες μεθόδους κλαδέματος προς αποφυγήν των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης του πληθυσμού του δάκου.
 • Υπογράφηκαν συμφωνητικά μεταξύ παραγωγών και ΟΕΦ για συμμετοχή στη δράση.
 • Παραδόθηκε στους παραγωγούς το σχετικό ενημερωτικό / εκπαιδευτικό υλικό «Το κλάδεμα της Ελιάς».
 • Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στον αγρό στις 19-02-2019 με σκοπό την εκπαίδευση στην τοποθέτηση παγίδων με καταγραφή θέσης (στίγμα GPS), τον τρόπο χειρισμού παγίδων και αναλωσίμων. Η τοποθέτηση παγίδων και η καταγραφή του πληθυσμού του δάκου προγραμματίστηκε για τον Ιούλιο του 2019.

Στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών»  για το 1ο έτος του προγράμματος η ΟΕΦ πραγματοποίησε δύο Ημερίδες εκπαίδευσης των παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση. Οι Ημερίδες  πραγματοποιήθηκαν στις 16-12-2018 στην αίθουσα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην Παλαιόχωρα και στις 19-02-2019 στο κτήριο Ελαιοδεξαμενών Ευκαλύπτων του συνεταιρισμού.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στην προσπάθεια του συνεταιρισμού να βοηθήσει τους παραγωγούς  – μέλη της ΟΕΦ ώστε να προσαρμοστούν σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές.

Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα πρότυπα και τις απαιτήσεις  AGRO 2-1 & 2-2 & 2-2/3 και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφέρθηκαν στα παρακάτω:

 • Αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Απαιτήσεις του Συστήματος, Υποχρεώσεις των παραγωγών και Πρακτικές εφαρμογές καλλιεργητικών τεχνικών στην ελιά.
 • Καλλιεργητικές μέθοδοι της ελιάς Ορθολογική Λίπανση-Φυτοπροστασία.
 • Προετοιμασία για Πιστοποίηση.

Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 04-05/03/2019 η Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που υλοποιήθηκε στην ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ και των συμμετεχόντων παραγωγών για το έργο της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών».

Κατά την επιθεώρηση πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης  επιτόπιοι έλεγχοι, τόσο σε διοικητικά έγγραφα στα γραφεία της ΟΕΦ που επόπτευσε και συντόνισε το πρόγραμμα, όσο και στα αγροτεμάχια και στις αποθήκες φύλαξης φυτοφαρμάκων παραγωγών που συμμετέχουν στην δράση.

Αποτέλεσμα ήταν η Έκδοση του επίσημου πιστοποιητικού όσον αφορά την κατά AGRO 2-1, 2-2, 2-2/3 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην δράση.

Η Διοίκηση της ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ εξέφρασε την μεγάλη της ικανοποίηση για το θετικό αποτέλεσμα και την πιστοποίηση στα πλαίσια αυτού του έργου το οποίο έγινε απόλυτα δωρεάν για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την βοήθεια και συνδρομή των εταιρειών ECO FRESH AEBE ως σύμβουλος υλοποίησης της δράσης και ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος του συνεταιρισμού για το έργο.

Στόχος της Δράσης Γiv – «Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας» είναι  η άμεση επίλυση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινότητας του παραγωγού με πρόσβαση σε όλους τους χώρους (αγρό, μεταφορά, αποθήκη κλπ) και διαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες όλων των συνεργατών, των γεωτεχνικών, των ελαιοτριβείων, του Συνεταιρισμού κλπ και η επικοινωνία μαζί τους για την επίλυση αποριών και ζητημάτων, η λήψη προσωποποιημένων συμβουλών κλπ.

Με το ξεκίνημα της υλοποίησης της δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε και διένειμε σε όλα τα μέλη της από ένα Laptop Lenovo.

Η επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από το 2ο έτος του προγράμματος μέσα από τη συνδρομή στην πλατφόρμα MICROSOFT 365 και τις σχετικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης Δiv – «Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία και στα συσκευαστήρια» η ΟΕΦ προμηθεύτηκε και έθεσε σε λειτουργία πλήρες ημιαυτόματο εξοπλισμό τυποποίησης διαφόρων μεγεθών φιαλών με ετικετέζα.

Ο Σύμβουλος Υλοποίησης της Δράσης Eii  – «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)» επισκέφθηκε την ΟΕΦ  στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης-τυποποίησης ελαιολάδου στις 16-12-2018 και έγινε η ενημέρωση του σχετικού με το έργο προσωπικού της πάνω στην δράση, τις αρχές της, τον τρόπο υλοποίησης και τα σχετικά βήματα που απαιτούνται.

Ξεκίνησε από τον ανάδοχο η εκτίμηση συμμόρφωσης της αποθήκης  με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000 και της νομοθεσίας. Προετοιμάστηκαν τα έγγραφα του συστήματος. Συστήθηκε ομάδα ISO 22000 (HACCP) με επικεφαλής και υπεύθυνο ασφάλειας τροφίμων.

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση, επανεξέταση και επιβεβαίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και εσωτερική επιθεώρηση με αποτέλεσμα την Έκδοση του Πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 μετά από επαναξιολόγηση.

Στα πλαίσια της Δράσης ΣΤii – «Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τις λοιπές δράσεις του προγράμματος» ο Σύμβουλος Υλοποίησης του έργου της αναβάθμισης και ανακατασκευής της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού με την συνδρομή του Συμβούλου Διαχείρισης και του προσωπικού του συνεταιρισμού πραγματοποίησε:

 • Καταγραφή των Αναγκών σε σχέση με το Internet Site (https://oliveoilcrete.eu/)
 • Ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του Site
 • Σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τεχνικής λύσης

Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος ξεκίνησε την κατασκευή του site, το οποίο και παραδόθηκε στο συνεταιρισμό.

 

 

 

 

 

 

Καθόλη τη διάρκεια του έτους θα γίνονται απαραίτητες μικροδιορθώσεις, επεμβάσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις της ΟΕΦ και τη λειτουργία του Συνεταιρισμού.Για το σκοπό αυτό η ΟΕΦ προμηθεύτηκε δύο (2) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Οι παρακάτω Δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται βάσει Χρονοδιαγράμματος είτε στο 2ο, είτε στο 3ο έτος του προγράμματος,

 • Δράση Γiii – Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
 • Δράση Δ.i.1 – Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου
 • Δράση Δ.i.2 – Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς ελαιόκαρπου
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εργαστηρίου Ανάλυσης Παρθένου Ελαιολάδου

Η ΟΕΦ μέσα από τη Δράση – «Δημιουργία Εργαστηρίου Ανάλυσης Παρθένου Ελαιολάδου»  προηγούμενων περιόδων του προγράμματος ΟΕΦ των Καν (ΕΕ) 867/2008, Καν (ΕΚ) 611/2014 & 615/2014 προμηθεύτηκε και  εγκατέστησε τον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να ενισχύσει  το χημείο του συνεταιρισμού. Το χημικό εργαστήριο λειτουργεί με εξειδίκευση στις αναλύσεις ελαιολάδου και εδάφους.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:

 • ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ,
 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ 36010021,
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΟΞΥΤΗΤΑΣ & ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ,
 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΦΟΥΡΙΕ (FT-IR) ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑΖΥΓΟΣ 3 δεκαδικών,
 • SPECTRPHOTOMETER UV,
 • Συσκευή Ποσοτικού Προσδιορισμού Νοθείας NEOGEN 9302 Elisa Strip Roader 36,
 • Υδατόλουτρο BIOSAN WB4,
 • UVLAMB NEOGEN 9316 345mm,
 • Ψηφιακό Διαθλασίμετρο INDEX INSTRUMENTS model PRT,
 • Συσκευή μέτρησης Υγρασίας με την μέθοδο Karl-Fischer,
 • Συσκευή Lovibond RYBN Colour,
 • Αυτόματο Τιτλοδότη Οξύτητας ΥπεροξειδίωN,
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SOLERIS 32

Έτσι το Χημείο της ΟΕΦ είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί σε αναλύσεις, εξυπηρετώντας τους παραγωγούς της περιοχής που δεν χρειάζεται να μετακινούνται  σε άλλες πόλεις για τις αναλύσεις τους.

 • Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω υποδομές:

 • 2 δεξαμενές (80tn έκαστη),
 • 3 δεξαμενές (75tn έκαστη) με δίκτυο σωληνώσεων,
 • 5 δεξαμενές (30tn έκαστη) με αντλία και δίκτυο σωληνώσεων
 • 1 δεξαμενή ζύγισης 31tn με σύστημα ζύγισης και με δίκτυο σωληνώσεων
 • κολλεκτέρ ελαιολάδου με δίκτυο σωληνώσεων, αντλία
 • πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα αυτοματισμών, προγραμματισμός πίνακα
 • Διαμορφωμένος χώρος (καθαρισμός χώρου, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμός χώρου, βιομηχανικό δάπεδο, τοίχοι, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κατασκευή βάσεων δεξαμενών)
 • εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες και παράθυρα χώρου