Νέα από την συμμετοχή της ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ» στις Δράσεις των Καν (ΕΚ) 611/2014 & 615/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2018-2019

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Δράσης Βiii – «Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς», που αφορά στην πρακτική επίδειξη και εφαρμογή στην πράξη βιοτεχνολογικών μεθόδων καθώς και μεθόδων μαζικής παγίδευσης του Δάκου με παγίδες σε ομάδα παραγωγών.  Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των παραγωγών με μη χημικές μεθόδους καταπολέμησης του δάκου, και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και του προϊόντος, του παραγωγού και του καταναλωτή.

 • Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις 16-12-2018 με σκοπό την προβολή της δράσης στους παραγωγούς με ανάλυση των ενεργειών και την εκπαίδευση των παραγωγών σε νέες μεθόδους κλαδέματος προς αποφυγήν των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης του πληθυσμού του δάκου.
 • Υπογράφηκαν συμφωνητικά μεταξύ παραγωγών και ΟΕΦ για συμμετοχή στη δράση.
 • Παραδόθηκε στους παραγωγούς το σχετικό ενημερωτικό / εκπαιδευτικό υλικό «Το κλάδεμα της Ελιάς».
 • Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στον αγρό στις 19-02-2019 με σκοπό την εκπαίδευση στην τοποθέτηση παγίδων με καταγραφή θέσης (στίγμα GPS), τον τρόπο χειρισμού παγίδων και αναλωσίμων. Η τοποθέτηση παγίδων και η καταγραφή του πληθυσμού του δάκου προγραμματίστηκε για τον Ιούλιο του 2019.

Στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών»  για το 1ο έτος του προγράμματος η ΟΕΦ πραγματοποίησε δύο Ημερίδες εκπαίδευσης των παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση. Οι Ημερίδες  πραγματοποιήθηκαν στις 16-12-2018 στην αίθουσα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην Παλαιόχωρα και στις 19-02-2019 στο κτήριο Ελαιοδεξαμενών Ευκαλύπτων του συνεταιρισμού.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στην προσπάθεια του συνεταιρισμού να βοηθήσει τους παραγωγούς  – μέλη της ΟΕΦ ώστε να προσαρμοστούν σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές.

Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα πρότυπα και τις απαιτήσεις  AGRO 2-1 & 2-2 & 2-2/3 και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφέρθηκαν στα παρακάτω:

 • Αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Απαιτήσεις του Συστήματος, Υποχρεώσεις των παραγωγών και Πρακτικές εφαρμογές καλλιεργητικών τεχνικών στην ελιά.
 • Καλλιεργητικές μέθοδοι της ελιάς Ορθολογική Λίπανση-Φυτοπροστασία.
 • Προετοιμασία για Πιστοποίηση.

Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 04-05/03/2019 η Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που υλοποιήθηκε στην ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ και των συμμετεχόντων παραγωγών για το έργο της Δράσης Βiv  –  «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών».

Κατά την επιθεώρηση πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης  επιτόπιοι έλεγχοι, τόσο σε διοικητικά έγγραφα στα γραφεία της ΟΕΦ που επόπτευσε και συντόνισε το πρόγραμμα, όσο και στα αγροτεμάχια και στις αποθήκες φύλαξης φυτοφαρμάκων παραγωγών που συμμετέχουν στην δράση.

Αποτέλεσμα ήταν η Έκδοση του επίσημου πιστοποιητικού όσον αφορά την κατά AGRO 2-1, 2-2, 2-2/3 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην δράση.

Η Διοίκηση της ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ εξέφρασε την μεγάλη της ικανοποίηση για το θετικό αποτέλεσμα και την πιστοποίηση στα πλαίσια αυτού του έργου το οποίο έγινε απόλυτα δωρεάν για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την βοήθεια και συνδρομή των εταιρειών ECO FRESH AEBE ως σύμβουλος υλοποίησης της δράσης και ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος του συνεταιρισμού για το έργο.

Στόχος της Δράσης Γiv – «Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας» είναι  η άμεση επίλυση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινότητας του παραγωγού με πρόσβαση σε όλους τους χώρους (αγρό, μεταφορά, αποθήκη κλπ) και διαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες όλων των συνεργατών, των γεωτεχνικών, των ελαιοτριβείων, του Συνεταιρισμού κλπ και η επικοινωνία μαζί τους για την επίλυση αποριών και ζητημάτων, η λήψη προσωποποιημένων συμβουλών κλπ.

Με το ξεκίνημα της υλοποίησης της δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε και διένειμε σε όλα τα μέλη της από ένα Laptop Lenovo.

Η επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από το 2ο έτος του προγράμματος μέσα από τη συνδρομή στην πλατφόρμα MICROSOFT 365 και τις σχετικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης Δiv – «Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία και στα συσκευαστήρια» η ΟΕΦ προμηθεύτηκε και έθεσε σε λειτουργία πλήρες ημιαυτόματο εξοπλισμό τυποποίησης διαφόρων μεγεθών φιαλών με ετικετέζα.

Ο Σύμβουλος Υλοποίησης της Δράσης Eii  – «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)» επισκέφθηκε την ΟΕΦ  στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης-τυποποίησης ελαιολάδου στις 16-12-2018 και έγινε η ενημέρωση του σχετικού με το έργο προσωπικού της πάνω στην δράση, τις αρχές της, τον τρόπο υλοποίησης και τα σχετικά βήματα που απαιτούνται.

Ξεκίνησε από τον ανάδοχο η εκτίμηση συμμόρφωσης της αποθήκης  με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000 και της νομοθεσίας. Προετοιμάστηκαν τα έγγραφα του συστήματος. Συστήθηκε ομάδα ISO 22000 (HACCP) με επικεφαλής και υπεύθυνο ασφάλειας τροφίμων.

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση, επανεξέταση και επιβεβαίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και εσωτερική επιθεώρηση με αποτέλεσμα την Έκδοση του Πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 μετά από επαναξιολόγηση.

Στα πλαίσια της Δράσης ΣΤii – «Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τις λοιπές δράσεις του προγράμματος» ο Σύμβουλος Υλοποίησης του έργου της αναβάθμισης και ανακατασκευής της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού με την συνδρομή του Συμβούλου Διαχείρισης και του προσωπικού του συνεταιρισμού πραγματοποίησε:

 • Καταγραφή των Αναγκών σε σχέση με το Internet Site (https://oliveoilcrete.eu/)
 • Ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του Site
 • Σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τεχνικής λύσης

Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος ξεκίνησε την κατασκευή του site, το οποίο και παραδόθηκε στο συνεταιρισμό.

 

 

 

 

 

 

Καθόλη τη διάρκεια του έτους θα γίνονται απαραίτητες μικροδιορθώσεις, επεμβάσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις της ΟΕΦ και τη λειτουργία του Συνεταιρισμού.Για το σκοπό αυτό η ΟΕΦ προμηθεύτηκε δύο (2) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Οι παρακάτω Δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται βάσει Χρονοδιαγράμματος είτε στο 2ο, είτε στο 3ο έτος του προγράμματος,

 • Δράση Γiii – Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
 • Δράση Δ.i.1 – Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου
 • Δράση Δ.i.2 – Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς ελαιόκαρπου
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εργαστηρίου Ανάλυσης Παρθένου Ελαιολάδου

Η ΟΕΦ μέσα από τη Δράση – «Δημιουργία Εργαστηρίου Ανάλυσης Παρθένου Ελαιολάδου»  προηγούμενων περιόδων του προγράμματος ΟΕΦ των Καν (ΕΕ) 867/2008, Καν (ΕΚ) 611/2014 & 615/2014 προμηθεύτηκε και  εγκατέστησε τον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να ενισχύσει  το χημείο του συνεταιρισμού. Το χημικό εργαστήριο λειτουργεί με εξειδίκευση στις αναλύσεις ελαιολάδου και εδάφους.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:

 • ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ,
 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ 36010021,
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΟΞΥΤΗΤΑΣ & ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ,
 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΦΟΥΡΙΕ (FT-IR) ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑΖΥΓΟΣ 3 δεκαδικών,
 • SPECTRPHOTOMETER UV,
 • Συσκευή Ποσοτικού Προσδιορισμού Νοθείας NEOGEN 9302 Elisa Strip Roader 36,
 • Υδατόλουτρο BIOSAN WB4,
 • UVLAMB NEOGEN 9316 345mm,
 • Ψηφιακό Διαθλασίμετρο INDEX INSTRUMENTS model PRT,
 • Συσκευή μέτρησης Υγρασίας με την μέθοδο Karl-Fischer,
 • Συσκευή Lovibond RYBN Colour,
 • Αυτόματο Τιτλοδότη Οξύτητας ΥπεροξειδίωN,
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SOLERIS 32

Έτσι το Χημείο της ΟΕΦ είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί σε αναλύσεις, εξυπηρετώντας τους παραγωγούς της περιοχής που δεν χρειάζεται να μετακινούνται  σε άλλες πόλεις για τις αναλύσεις τους.

 • Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω υποδομές:

 • 2 δεξαμενές (80tn έκαστη),
 • 3 δεξαμενές (75tn έκαστη) με δίκτυο σωληνώσεων,
 • 5 δεξαμενές (30tn έκαστη) με αντλία και δίκτυο σωληνώσεων
 • 1 δεξαμενή ζύγισης 31tn με σύστημα ζύγισης και με δίκτυο σωληνώσεων
 • κολλεκτέρ ελαιολάδου με δίκτυο σωληνώσεων, αντλία
 • πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα αυτοματισμών, προγραμματισμός πίνακα
 • Διαμορφωμένος χώρος (καθαρισμός χώρου, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμός χώρου, βιομηχανικό δάπεδο, τοίχοι, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κατασκευή βάσεων δεξαμενών)
 • εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες και παράθυρα χώρου