Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου ιδρύθηκε το 1930, έχει έδρα την Παλαιόχωρα Σελίνου και καλύπτει τα διοικητικά όρια της Επαρχίας Σελίνου, στην νοτιοδυτική περιοχή του Νομού Χανίων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου 4015/2011 η Ένωση Σελίνου άλλαξε νομική μορφή σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με την παράλληλη συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών Επανωχωρίου, Σαρακήνας, Σκλαβοπούλας, Φλωριών. Η νέα επωνυμία πλέον του συνεταιρισμού μετά και από τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 είναι Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου, με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΝΙΟΥ». Μέχρι σήμερα ο συνεταιρισμός αριθμεί 427 μέλη.

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτε από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                Μπιτσάκης Αντώνιος του Νικολάου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       Μποτωνάκης Ισίδωρος τ. Ευτυχίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.          Αποστολάκης Νικόλαος τ. Γεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ                       Φιωτοδημητράκης Νικόλαος τ. Νικολάου

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ                        Κωστάκης Παντελής τ. Ιακώβου

Καθώς και από τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

Μαρκαντωνάκης Γεώργιος τ. Πέτρου Πρόεδρος

Τζανάκης Γεώργιος τ. Στυλιανού Μέλος

Πετρακης Νικολαος τ. Ευτυχίου  Γραμματέας

Το μόνιμο προσωπικό της Ένωσης Σελίνου είναι 14 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 3 Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 5 Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης.