Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου ιδρύθηκε το 1930, έχει έδρα την Παλαιόχωρα Σελίνου και καλύπτει τα διοικητικά όρια της Επαρχίας Σελίνου, στην νοτιοδυτική περιοχή του Νομού Χανίων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου 4015/2011 η Ένωση Σελίνου άλλαξε νομική μορφή σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με την παράλληλη συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών Επανωχωρίου, Σαρακήνας, Σκλαβοπούλας, Φλωριών. Η νέα επωνυμία πλέον του συνεταιρισμού μετά και από τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 είναι Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου, με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΝΙΟΥ». Μέχρι σήμερα ο συνεταιρισμός αριθμεί 427 μέλη.

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτε από τους:

Φιωτάκης Νικόλαος  Πρόεδρος
Μπιτσάκης Αντώνης Αντιπρόεδρος
Πεντάρης Ιωάννης   Γραμματέας
Μποτωνάκης Ισίδωρος Ταμίας
Φιωτοδημητράκης Νικόλαος Μέλος

Καθώς και από τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

Μαρκαντωνάκης Γεώργιος Πρόεδρος
Δερμιτζάκης Γεώργιος Γραμματέας
Τζανάκης Γεώργιος Μέλος

Το μόνιμο προσωπικό της Ένωσης Σελίνου είναι 12 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 3 Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4 Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 5 Μέσης Εκπαίδευσης.