Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου ιδρύθηκε το 1930, έχει έδρα την Παλαιόχωρα Σελίνου και καλύπτει τα διοικητικά όρια της Επαρχίας Σελίνου, στην νοτιοδυτική περιοχή του Νομού Χανίων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου 4015/2011 η Ένωση Σελίνου άλλαξε νομική μορφή σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με την παράλληλη συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών Επανωχωρίου, Σαρακήνας, Σκλαβοπούλας, Φλωριών. Η νέα επωνυμία πλέον του συνεταιρισμού μετά και απο τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 είναι Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου, με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΝΙΟΥ». Μέχρι σήμερα ο συνεταιρισμός αριθμεί 427 μέλη.

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτε από τους:

Σαρικάκης Μιχάλης Πρόεδρος
Κονταξάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Συροκάκης Δημήτριος Γραμματέας
Φιωτοδημητράκης Νικόλαος Ταμίας
Πεντάρης Ιωάννης Μέλος

Καθώς και απο τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τους:

Τζανάκης Γεώργιος Πρόεδρος
Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος
Φιωτάκης Νικόλαος

Το μόνιμο προσωπικό της Ένωσης Σελίνου είναι 12 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 3 Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4 Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 5 Μέσης Εκπαίδευσης.