Προκήρυξη Θέσεως
Προκήρυξη Θέσεως

H ‘Ενωση Σελίνου προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης υπαλλήλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξάμηνη σύμβαση εργασίας, για την κάλυψη αναγκών του...

Read more