Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ  ΣΕΛΙΝΟΥ έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα Ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα Ελαιολάδου έχει διεκδικήσει και έχει αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 -2021 και πρόσφατα για την περίοδο 2021-2022

Για περισσότερες πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα ΟΕΦ δείτε παρακάτω