ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ. Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 611/2014 ΚΑΙ 615/2014

 

ΤΟΜΕΑΣ(Β)          

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ Βiii: Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

ΔΡΑΣΗ Biv: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και πιστοποίηση των παραγωγών

 

ΤΟΜΕΑΣ(Γ)          

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΡΑΣΗ Γiii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

ΔΡΑΣΗ Γiv: Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας

 

 

ΤΟΜΕΑΣ(Δ)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ Δi1: Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου

ΔΡΑΣΗ Δi2 : Βελτίωση συνθηκών μεταφοράς ελαιόκαρπου

ΔΡΑΣΗ Δiv: Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία και στα συσκευαστήρια

 

 

ΤΟΜΕΑΣ(Ε)          

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ Eii: Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).

 

 

ΤΟΜΕΑΣ(ΣΤ)        

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠ. ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΣΤii: Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τις λοιπές δράσεις του προγράμματος