ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021

 

ΤΟΜΕΑΣ Β – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ Βiii: Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

ΔΡΑΣΗ Biv: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και πιστοποίηση των παραγωγών


 

ΤΟΜΕΑΣ Γ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΡΑΣΗ Γiii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

ΔΡΑΣΗ Γiv: Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας


 

ΤΟΜΕΑΣ Δ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ Δi1: Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου

ΔΡΑΣΗ Δi2 : Βελτίωση συνθηκών μεταφοράς ελαιόκαρπου

ΔΡΑΣΗ Δiv: Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία και στα συσκευαστήρια


ΤΟΜΕΑΣ Ε – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ Eii: Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).


 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ – ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΣΤii: Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τις λοιπές δράσεις του προγράμματοςΓια περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του προγράμματος κατ’έτος κάντε κλικ εδώ