«Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιοκάρπου»

Στα πλαίσια των Δράσεων:

  • Βiii: Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς
  • Βiv: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση παραγωγών»
  • Γiii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων σύμφωνα με τους Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 καλούμε τα μέλη της ΟΕΦ στην ημερίδα εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2 που αφορά την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια.

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 – Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων

ώρα 18:00 – εκπαίδευση στον αγρό πλησίον της Παλαιόχωρας (εκκίνηση από κτήριο Ελαιοδεξαμενών Ευκαλύπτων) στα θέματα:

  • Επίδειξη τοποθέτησης δακοπαγίδων με καταγραφή θέσης (στίγμα GPS) – Τρόπος χειρισμού παγίδων και αναλώσιμων – Ανάλυση των τρόπων παρέμβασης (του παραγωγού) σε περίπτωση έξαρσης πληθυσμού του δάκου
  • Τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά τη χρήση των φυτοφαρμάκων – Ασφαλής αποθήκευση φυτοφαρμάκων – Κατάρτιση σε πρώτες βοήθειες κατά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων – Ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων
  • Διαχείριση εδάφους

ώρα 20:30 – θεωρητική εκπαίδευση των παραγωγών στο κτήριο Ελαιοδεξαμενών Ευκαλύπτων στην Παλαιόχωρα στα θέματα:

  • Αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Απαιτήσεις του Συστήματος – Υποχρεώσεις των παραγωγών – Καταγραφές στο Ημερολόγιο αγρού
  • Πρακτικές εφαρμογές καλλιεργητικών τεχνικών στην ελιά – Διαχείριση εδάφους