Αποτρέπει την πήξη του αίματος

Το ελαιόλαδο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, βελτιώνοντας επίσης την πήξη του αίματος.