Ένα ακόμη πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ ολοκληρώνεται με επιτυχία Next item Έδαφος: Η επιβίωση μας...

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου. Το πρόγραμμα αν και δεν ήταν τριετούς διάρκειας όπως τα προηγούμενα αλλά πολύ μικρότερου χρόνου είχε θετικά αποτελέσματα συμβάλλοντας σημαντικά στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες δράσεις

  • Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου. Ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την εφαρμογή δυο ενναλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου (παγίδες μαζικής και καολίνης) σε επιλεγμένους ελαιώνες. Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.
  • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Το σύνολο των παραγωγών -μελών της ΟΕΦ πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO1 & AGRO 2.2/3. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο παραγωγής ελαιολάδου με τους παραγωγούς να τηρούν τεκμηριωμένα αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν.
  • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Στο πλαίσιο του κατάλληλα διαμορφωμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν οι σχετικές εκπαιδεύσεις στα θέματα που είχαν προγραμματιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση για το κλάδεμα των δένδρων της ποικιλίας Τσουνάτη
  • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού συγκομιδής και ειδικότερα η προμήθεια και διανομή μηχανών ραφής διχτυών
  • Βελτίωση συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου: Η ΟΕΦ ολοκλήρωσε την βελτίωση των χώρων φύλαξης των ελαιοδεξαμενών και του τυποποιητηρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης και θερμουγρομόνωσης
  • Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια στο ελαιουργείο. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που καλύπτει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου ενώ συνεχίστηκε η εφαρμογή των διαδικασιών που επέτρεψαν την πιστοποίηση του ελαιουργείου για μια ακόμη χρονιά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2018
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει υλοποίησε πρόγραμμα αναλύσεων ελαιόλαδου για την εξέταση της ποιότητας και της γνησιότητάς του, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα.
  • Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε συστηματικός εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Αγροτικού Συνεταιρισμού με πληροφοριακό υλικό που έχει ενδιαφέρον για τους παραγωγούς του ΑΣ αλλά και της ευρύτερης περιοχής

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του προγράμματος.