Είναι τελικά η κατανάλωση του ελαιολάδου ως προς το εισόδημα ανελαστική; Previous item Εξαιρετικό παρθένο... Next item Δελτίο γεωργικής...

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου πρόσφατα δημοσίευσε στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναδεικνύουν τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη ελαιολάδου.

Όσον αφορά στην παραγωγή τα στοιχεία δείχνουν μια τάση σταθεροποίησης με την τελευταία ελαιοκομική περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ξεπέρασε τους 300.000 τόνους να είναι η περίοδος 2017/2018. Τόσο κατά την προηγούμενη (2016/2017) όσο και κατά την επόμενη (2018/2019) περίοδο αυτή είχε πολύ χαμηλή παραγωγή (182.000 και 174.000 τόνους αντίστοιχα) ενώ κατά τις τελευταίες δύο περιόδους (2019/2020 και 2020/2021) κατέγραψε μια παραγωγή μεγέθους 275.000 τόνων. Οι εκτιμήσεις για την περίοδο 2021/2022 αναφέρουν ότι η συνολική παραγωγή της Ελλάδας θα κυμανθεί κοντά στους 230.000 τόνους

Όσον αφορά στην κατανάλωση τα στοιχεία αν και δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά αναδεικνύουν μια τάση περιορισμού. Πιο συγκεκριμένα, όπως και στην παραγωγή έτσι και στην κατανάλωση η περίοδος 2017/2018 σημείωσε την καλύτερη επίδοση με τους Έλληνες να καταναλώνουν συνολικά 130.000 τόνους ελαιόλαδο. Η ποσότητα αυτή ήταν αυξημένη κατά 24% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (2016/2017) ενώ κατά τις επόμενες χρονιές ακολουθεί μια πτωτική πορεία με τη χρονιά 2021/2022 να κλείνει με συνολική κατανάλωση 112.000 τόνους.

Παραμένοντας στα στοιχεία της κατανάλωσης αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η Ελλάδα για την περίοδο 2019/20 κατέλαβε τη 2η υψηλότερη θέση στην κατά κεφαλή κατανάλωση με 11 κιλά/κάτοικο και σε απόσταση αναπνοής από την Ισπανία που κατέλαβε την 1η θέση (11,2 κιλά/κάτοικο). Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρονιά (2018/2019) η Ελλάδα κατείχε την 1η θέση με 11,5 κιλά/κάτοικο ακολουθούμενη από την Ισπανία, Ιταλία.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τα στοιχεία που αφορούν στην κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου να είναι εξαιρετικά (αφού βρισκόμαστε μεταξύ των πρώτων θέσεων) ωστόσο αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι διαχρονικά και ειδικά κατά την τελευταία δεκαετία η κατά κεφαλή κατανάλωση παρουσιάσει σημαντική συρρίκνωση. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια γνωρίζαμε ότι στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας η κατά κεφαλή κατανάλωση ήταν στα 18 κιλά περίπου και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ε.Ε κατά τις περιόδους 2012/2013 και 2013/2014 ήταν 16,1 και 12,8 κιλά αντίστοιχα. Ακόμη και αν λάβουμε ως τιμή βάσης τα 16,1 κιλά της περιόδου 2012/13 η τρέχουσα κατανάλωση είναι μειωμένη κατά 32% περίπου. Είναι πλέον καιρός να αναρωτηθούμε: Είναι τελικά η κατανάλωση του ελαιολάδου ως προς το εισόδημα ανελαστική;