Επισκέψιμα ελαιοτριβεία – Οι απαιτούμενες προδιαγραφές Previous item Οδηγός υποχρεώσεων γεωργών... Next item Δελτίο γεωργικής...

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πριν από λίγες ημέρες το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη θεσμοθέτηση και τις τεχνικές – λειτουργικές προδιαγραφές των επισκέψιμων ελαιοτριβείων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται, στη στρατηγική στόχευση του Υπουργείου Τουρισμού για την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, μέσα από τη σύνδεση του αγροδιατροφικού κλάδου και της ελληνικής παραγωγής με τον κλάδο της φιλοξενίας.

Ορισμένες από τις κυριότερες προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης από τα επισκέψιμα ελαιοτριβεία, όπως ορίζονται στο σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι:

  • Να υπάρχει μεμονωμένα ή συνδυαστικά χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη για γευστική δοκιμή ελαιολάδου από βαρέλι ή/και φιάλη (γευσιγνωσία), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων, υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων.
  • Να υπάρχει σε εμφανές σημείο κάτοψη του ελαιοτριβείου με αποτυπωμένους και σημασμένους τους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες.
  • Να έχει οριστεί υπεύθυνος για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών.
  • Στην είσοδο του ελαιοτριβείου να υπάρχει πινακίδα με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και ημέρες επίσκεψης του ελαιοτριβείου και τηλέφωνα επικοινωνίας.
  • Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου ελαιολάδου (εάν πωλούν λιανικώς) και κόστους της γευστικής δοκιμής (εάν χρεώνεται) καθώς και τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Στην είσοδο της εγκατάστασης να βρίσκεται τοποθετημένο το «Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου»
  • Να διατίθενται χώροι υγιεινής για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ και προαιρετικά χώροι υγιεινής «οικογενειακού τύπου» (για τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών)
  • Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας και σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, των εξόδων κινδύνου των εσωτερικών χώρων και των χώρων ανοικτής περιοχής της εγκατάστασης
  • Να εξασφαλίζεται επαρκής και συχνός φυσικός αερισμός ή τεχνητός εξαερισμός των χώρων παραγωγής και των χώρων τελικών προϊόντων καθώς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, εφ’ όσον οι τελευταίοι είναι επισκέψιμοι.
  • Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στο χώρο του επισκέψιμου ελαιοτριβείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση, για την δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Αναλυτικά το περιεχόμενο της υπό διαβούλευση ΚΥΑ μπορείτε να το βρείτε εδώ. Τυχόν σχόλια και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: panagopoulou_e@mintour.gr, m_kiamou@mintour.gr έως την Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου θα εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και θα ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.