Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα ΟΕΦ 2021-2022 Previous item Ξεκινά το νέο πρόγραμμα... Next item Ανακοίνωση εκπαιδευτικής...

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ είναι, από την αρχική του αναγνώριση το 2009 έως και σήμερα, αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών του Τομέα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών και αριθμεί αντίστοιχες συμμετοχές σε προγράμματα ΟΕΦ. Από νωρίς προσανατολίστηκε στην τήρηση φιλοπεριβαλλοντικών πρωτοκόλλων, τη βελτίωση των καλλιεργειών, τον εξοπλισμό με σύγχρονα μέσα τόσο των μονάδων της, όσο και των παραγωγών-μελών της και τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την προστασία και ενίσχυση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Η ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα εργασίας περιόδου 2021-2022, έχει θέσει ως στόχους:

  • τον μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
  • τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
  • τη διάδοση πληροφοριών

Έχοντας στο επίκεντρο της προσπάθειας την ενίσχυση των παραγωγών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις απαιτήσεις των καιρών, διαμορφώθηκαν μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην:

  • πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών για την καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της ελιάς, του δάκου,
  • συνέχιση της εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.2  από όλους τους παραγωγούς της ΟΕΦ
  • επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών για την αύξηση της παραγωγικότητας των ελαιώνων οι οποίες εστιάζει στη βελτίωση της καρποφορίας των ελαιοδένδρων και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας των καρπών
  • υλοποίηση ειδικών σεμιναρίων για την κατάρτισης των παραγωγών προκειμένου να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές στην καλλιέργεια της ελιάς

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα συμπληρώνεται με δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης του ελαιολάδου. Δράσεις σχετικά χαμηλού προϋπολογισμού αλλά με σημαντικές επιπτώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την πλήρη συμμόρφωση της παραγωγικής λειτουργίας με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων καθώς και η βελτίωση των χώρων φύλαξης των ελαιοδεξαμενών και του τυποποιητηρίου. Οι δράσεις αυτές ολοκληρώνονται με την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος αναλύσεων ελαιόλαδου για την επιβεβαίωση της ποιότητας, της γνησιότητάς και της συμμόρφωσής του με εμπορικές προδιαγραφές.