“Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων”

Η Ένωση Σελίνου σύμφωνα με τον Νόμο 4492/2017 Α’ 156, σχετικά με την ψηφιακή καταχώριση των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας καταχώρισης των σχετικών τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάθε είδους κύρωση του νόμου 4492/17 αναστέλλεται μέχρι 30/9/2019. Στο διάστημα αυτό οι καταχωρίσεις τιμολογίων θα γίνονται  κανονικά, το αργότερο 50 ημερών από την επόμενη  έκδοσης των τιμολογίων. Κατ’ εξαίρεση για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις . Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλεφωνα:2823041953-41050.