ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GLOBAL G.A.B.

Όσοι παραγωγοί θερμοκηπιακών καλλιεργειών
ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση GLOBAL G.A.B. στα κηπευτικά,
να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο πρατήριο Κουντούρας της Ένωσης Σελίνου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28230 41339