Προκήρυξη Θέσεως Previous item Ανακοίνωση εκπαιδευτικής... Next item Πόθεν έσχες

H ‘Ενωση Σελίνου προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης υπαλλήλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξάμηνη σύμβαση εργασίας, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος επιδοτήσεων και την υποστήριξη των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου , στα γραφεία του συνεταιρισμού , σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα προκειμένου να αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Η/Υ ενώ τυχόν προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση της Ένωσης και στο τηλέφωνο 2823041306 .

Your email address will not be published. Required fields are marked *