ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΟΕΦ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης Γiv: «Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας»

του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων σύμφωνα με τους

Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 σας καλούμε στην ημερίδα εκπαίδευσης

με σκοπό την ενσωμάτωση και χρήση νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των παραγωγών και όλων όσων αυτός συνεργάζεται, για την ανοικτή και διαρκή επικοινωνία μεταξύ τους.

 

Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 – ώρα 14:00  

 στο κτήριο Ελαιοδεξαμενών Ευκαλύπτων

στην Παλαιόχωρα στα θέματα:

               • Email
               • Ημερολόγιο
               • MS Office (Word, Excel, Powerpoint) για την συγγραφή κειμένων, φύλλων υπολογισμού, παρουσιάσεων κλπ
               • Sharepoint για την αποθήκευση και διανομή κάθε είδους εγγράφων, φωτογραφιών κλπ
               • Τη δημιουργία ομάδων ενδιαφερόντων και την ανταλλαγή γνώσεων, σκέψεων, μηνυμάτων κλπ
               • Teams για την επικοινωνία, τηλεδιασκέψεις, συνομιλίες (chats)

Your email address will not be published. Required fields are marked *