Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος ΟΕΦ Previous item Παραγωγή πιστοποιημένων... Next item Δελτίο γεωργικής...

Η ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ συμμετέχοντας στη δράση Γ.ΙΙΙ.1: «Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών» του προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022 για το 1ο έτος του προγράμματος υλοποίησε με τη βοήθεια κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, δύο εκ των τριών εκπαιδεύσεων της δράσης, η οποία έχει ως στόχο την κατάρτιση των παραγωγών σε διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές της ελιάς.

Ειδικότερα, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2022 η εκπαίδευση που αφορούσε στη «Κλάδεμα διαμόρφωσης & Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος» και στη «Λίπανση ελαιώνων».

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο σε αίθουσα του συνεταιρισμού και στη συνέχεια ακολούθησε το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης στον ελαιώνα. Κατά την πρακτική επίδειξη χρησιμοποιήθηκε για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ο απαραίτητος εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, για την εκπαίδευση της θεματικής ενότητας «Κλάδεμα διαμόρφωσης & Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος» χρησιμοποιήθηκαν κλαδευτήρια, πριόνια, αλυσοπρίονα, ειδικά ψαλίδια κλαδέματος και μέσα ατομικής προστασίας, ενώ για τη θεματική ενότητα «Λίπανση και Θρέψη ελαιώνων» χρησιμοποιήθηκαν δειγματολήπτης εδάφους και αποτελέσματα αναλύσεων.

Στους παρόντες παραγωγούς διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στα γραφεία του συνεταιρισμού στη διάθεση οποιουδήποτε παραγωγού επιθυμεί να ενημερωθεί.

Για το 2ο έτος του προγράμματος έχει προγραμματιστεί ο νέος κύκλος κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων, οπότε θα καλυφθεί και η ενότητα «Συγκομιδή», οι οποίες θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του συνεταιρισμού, καθώς και στα γραφεία του.